• Sat. Nov 26th, 2022

Vladavina Osmanskog Carstva

  • Home
  • Ahmed paša Džazar – hrabri i okrutni Bošnjak koji je postao najmoćnija politička ličnost na Bliskom istoku tokom druge polovine XVIII stoljeća

Ahmed paša Džazar – hrabri i okrutni Bošnjak koji je postao najmoćnija politička ličnost na Bliskom istoku tokom druge polovine XVIII stoljeća

Ahmed paša Džazar je rođen u Stocu, dvadesetih ili tridesetih godina XVIII stoljeća. Bilježi se da je u tinejdžerskim danima bio veoma problematičan pa je tako sa 16 godina silovao…

Isa beg Isaković – uloga I značaj za Bosnu i Sarajevo

Prvi neposredni upad Osmanlija na teritorij srednjovjekovne Bosne zabilježen je 1386. godine, kada je manji broj osmanskih akindžija prodro sve do doline Neretve. Time je otpočeo proces osmanskog osvajanja teritorije…

Kratki osvrt na period vladavine Osmanskog carstva ( III dio)

U period XVIII stoljeća Bosanski ejalet ulazi sa nizom promjena, poput administrativnih (smanjuje se broj sandžaka) i vojnih (usavršava se spahijski red, pojava kapetanija). Period mira nije dugo trajao, tako…

Kratki osvrt na period vladavine Osmanskog carstva ( II dio)

Kao što smo već naveli, još prije pokoravanja Bosne, Osmanlije su osnovale Bosansko krajište koje je imalo važnu ulogu u prodorima osmanske vojske na prostor srednjovjekovne bosanske države. Uz manje…

Kratki osvrt na period vladavine Osmanskog carstva ( I dio)

Padom Jajca i pogubljenjem posljednjeg bosanskog kralja, Stjepana Tomaševića 1463. godine Osmansko carstvo je srušilo bosansku kraljevinu i time osvojilo veliki prostor današnje Bosne i Hercegovine. Još ranije, između 1448.…